Elnummer Rør

Elnummer Artikkelnummer Beskrivelse
    Direkteforlagt 10/8mm
2804033 MPB30270/1 1X10/8MM MICRONET DL
2804034 MPB30270/4 4X10/8MM MICRONET DL
2804035 MPB30270/7 7X10/8MM MICRONET DB 
    Direkteforlagt 12/10mm
2804036 MPB30272/1 1X12/10MM MICRONET DB
2804037 MPB30272/4 4X12/10MM MICRONET DB
2804038 MPB30272/7 7X12/10MM MICRONET DB
    Direkteforlagt 5/3,5mm
2804039 MPB30244/1 1X5/3,5MM RIBBONET DB
2804040 MPB30244/2 2X5/3,5MM RIBBONET DB
2804041 MPB30244/4 4X5/3,5MM RIBBONET DB
2804042 MPB30244/7 7X5/3,5MM RIBBONET DB
2804043 MPB30244/12 12X5/3,5MM RIBBONET DB
2804044 MPB30244/19 19X5/3,5MM RIBBONET DB
2804045 MPB30244/24 24X5/3,5MM RIBBONET DB
    Direkteforlagt 5/3,5mm Alu
2804076 MPB30230/1 Mikrorør, sing. dir.
2804077 MPB30231/2 Multirør, 2 mikrorør
2804078 MPB30232/4 Multirør, 4 mikrorør dir.
2804079 MPB30233/7 Multirør, 7 mikrorør dir. 
2804080 MPB30234/12 Multirør, 12 mikrorør dir.
2804081 MPB30235/19 Multirør, 19 mikrorør dir.
2804082 MPB30236/24 Multirør, 24 mikrorør dir. 
    Direkteforlagt 7/3,5mm TWD
2804184 MPB30284/OG1 1x7/3,5mm Ribbonet® Rør
2804185 MPB30278/1 1x7/3,5mm Ribbonet® Rør
2804186 MPB30278/2M 2x7/3,5mm Ribbonet® Rør
2804187 MPB30278/4M 4x7/3,5mm Ribbonet® Rør
2804188 MPB30278/7M 7x7/3,5mm Ribbonet® Rør
2804189 MPB30278/12M 12x7/3,5mm Ribbonet® Rør
2804190 MPB30278/19M 19x7/3,5mm Ribbonet® Rør
2804191 MPB30278/24M 24x7/3,5mm Ribbonet® Rør
    Direkteforlagt 14/10mm TWD
2804283 MPB30285/OG1 1x14/10mm Micronet Rør
2804284 MPB30285/YE1 1x14/10mm Micronet Rør
2804285 MPB30285/RD1 1x14/10mm Micronet Rør
2804286 MPB30285/WH1 1x14/10mm Micronet Rør
2804287 MPB30285/GN1 1x14/10mm Micronet Rør
2804288 MPB30285/VT1 1x14/10mm Micronet Rør
2804289 MPB30285/BU1 1x14/10mm Micronet Rør
2804290 MPB30285/GY1 1x14/10mm Micronet Rør
2804291 MPB30285/TQ1 1x14/10mm Micronet Rør
2804292 MPB30285/BK1 1x14/10mm Micronet Rør
2804293 MPB30285/BN1 1x14/10mm Micronet Rør
2804294 MPB30285/PQ1 1x14/10mm Micronet Rør
2804295 MPB30277/1 1x14/10mm Micronet Rør
2804296 MPB30281/2M 2x14/10mm Micronet Rør
2804297 MPB30277/4M 4x14/10mm Micronet Rør
2804298 MPB30277/7M 7x14/10mm Micronet Rør
2804299 MPB30279/14M 12x7/3,5mm+2x14/10mm Rørpakke
    Direkte installasjon 10/8mm
2804052 MPB30290/4 4 x multirør 10/8 mm DI-rør
2804053 MPB30290/7 7 x multirør 10/8 mm DI-rør
    Direkte installasjon 12/10mm
2804054 MPB30292/2 2 x multirør 12/10 mm DI-rør
2804055 MPB30292/4 4 x multirør 12/10 mm DI-rør
2804056 MPB30292/7 7 x multirør 12/10mm DI-rør
    Direkte installasjon 5/3,5mm Alu
2804083 MPB30210/1 Mikrorør, sing.inst. i rør ute
2804084 MPB30211/2 Multirør, 2 mikrorør
2804085 MPB30212/4 Multirør, 4 mikrorør
2804086 MPB30213/7 Multirør, 7 mikrorør
2804087 MPB30214/12 Multirør, 12 mikrorør
2804088 MPB30215/19 Multirør, 19 mikrorør
2804089 MPB30216/24 Multirør, 24 mikrorør
    Mikrorør Innendørs 5/3,5mm
2804128 MPB30201/1 Mikrorør Innendørs enkelt med ytterkappe
2804129 MPB30202/1 Mikrorør Innendørs enkelt
    Mikrorør Luft
2804046 MPB30222/1 Mikrorør Luft Enkelt
2804133 MPB30224/1M Mikrorør Luft Enkelt Figur 8
2804135 1/MPB30222/1M Mikrorør Luft Enkelt Hi-Strength
2804048 MPB30224/4 Multirør luft 4 løps
2804150 MPB30224/4M Multirør luft 4 løps
2804049 MPB30224/12 12X5/3,5 mikrorør luft
2804151 MPB30224/12M 12X5/3,5 mikrorør luft
2804050 MPB30225/8 2x10/8+8x5/3,5mm multirør luft
2804152 MPB30225/8M 2x10/8+8x5/3,5mm multirør luft
2804192 MPB30224/7M 7x5/3,5mm multirør luft
2804193 MPB30228/1M 1x12/10 mikrorør luft
2804194 MPB30228/5M 4x12/10+5x5/3,5 multirør luft
2804195 MPB30228/8M 2x12/10+8X5/3,5 mikrorør luft
2804196 MPB30228/12M 1x12/10+12X5/3,5 mikrorør luft
2804197 MPB30228/10M 10x5/3,5+1x12/10 multirør luft
2804198 MPB30228/4M 4x12/10mm multirør luft
2804134 MPB30225/8G 2x10/8+8x5/3,5mm multirør luft
2804136 1/MPB30225/8M 2x10/8+8x5/3,5mm multirør luft
2804130 MPB30227/1M Mikrorør 1x10/8mm Bypass
2804131 7/MPB30244/1M Stigerør Luft 1x5/3,5mm
2804132 7/MPB30272/1M Stigerør Luft 1x12/10mm
    Tilbehør Luft
2846600 NSF151601 Endefeste for FRP 8-10mm
2846601 NSF151701 Endefeste for FRP 6-8mm
2846602 NSF151602 Endefeste for FRP 14-16mm
2846603 NSF151702 Endefeste for FRP 4-7mm
2804141 NSF151601/1 Endefeste for FRP 6-9mm
2846604 NSF151502 MELLOMFESTE for FRP 7-11mm
2846605 NSF151100 Åpen krok for mellomfeste
2846606 NSF151611 Universal brakket for stolper
2846607 NSF151521 Sikring Bolt suspensjon klemme
2846608 NSF151522 Montering Bolt suspensjon plat
2846609 NSF151612 Opphengsplate for stolpe
2804097 NDE45122/3  12 x røravgrening, luft 350 mm
    Endebeskytter for blåsefiber
2804105 NDK12103 100xendebesk. Mikrorør
2804137 NDK12104 Krympehylse for endetetting
    Rørkoblinger
2804165 HMPB30601/3 100 x rørkobling, 3/2mm
2804166 HMPB30601/5 100 x rørkobling, 5/3,5mm
2804167 HMPB30601/7 100 x rørkobling, 7/3,5mm
2804168 HMPB30601/10 100 x rørkobling, 10/8mm
2804170 HMPB30601/14 100 x rørkobling, 14/10mm
2804171 HMPB30601/16 10 x rørkobling, 16/12mm
2804172 HMPB30601/18 10 x rørkobling, 18/12mm
2804116 MPB30601/132 100 x kobling, 5/3,5 mm SL
2804117 MPB30601/142 100 x kobling, 10/8 mm EC
2804163 MPB30601/152 100 x kobling, 12/10 mm EC
2804057 MPB30602/1 100xgasstett 5/3,5 1,0–1,6 mm
2804123 MPB30607/10A2 100 x gasstett 10/8 5,5–6,6 mm
    Røradapter
2804173 HMPB30603/7 10 x adapter 7/3,5–5/3,5 mm
2804174 HMPB30603/12 10 x adapter 12/10–10/8 mm
2804175 HMPB30603/14 10 x adapter 14/10–12/10 mm
2804125 MPB30603/22 100 x adapter 12/10–10/8 mm
2804126 MPB30603/52 100 x adapter 7/3,5–5/3,5 mm
2804127 MPB30603/62 100 x adapter 14/10–12/10 mm
2804091 MPB30603/32 10 x adapter 5/3,5–3/2 mm
    Endestopp
2804157 SXA1139137/132 Endestopp 5/3,5mm 100stk
2804159 SXA1139137/142 Endestopp 10/8mm 100stk
2804161 SXA1139137/152 Endestopp 12/10mm 100stk
2804176 HMPB30606/3 Endestopp 3/2mm 100stk
2804177 HMPB30606/5 Endestopp 5/3,5mm 100stk
2804178 HMPB30606/7 Endestopp 7/3,5mm 100stk
2804179 HMPB30606/10 Endestopp 10/8mm 100stk
2804180 HMPB30606/12 Endestopp 12/10mm 100stk
2804181 HMPB30606/14 Endestopp 14/10mm 100stk
2804182 HMPB30606/16 Endestopp 16/12mm 10stk
2804183 HMPB30606/18 Endestopp 18/12mm 10stk
    Endehetter
2804058 SRS10617/01 100xEndehette for 10–16 mm
2804059 SRS10617/02 100xEndehette for 15–21 mm
2804060 SRS10617/03 50xEndehette for 21–29 mm
2804061 SRS10617/04 20xEndehette for 29–38 mm
2804062 SRS10617/05 10xEndehette for 38–45 mm
    Skjøtesett
2804063 NDE45115/5 Rett skj.sett mikron.rør (4)
2804064 NDE45115/6 Rett skj.sett mikron.rør (7)
2804065 NDE45125/111 10 x skjøtesett 8–12,5 mm
2804066 NDE45125/131 10 x skjøtesett 14,9–18 mm
2804067 NDE45125/141 10 x skjøtesett 19–24 mm
2804068 NDE45125/151 10 x skjøtesett 26,5–29 mm
2804069 NDE45125/161 10 x skjøtesett 31–33 mm
2804070 NDE45125/171 10 x skjøtesett 36,7–40 mm
2804071 NDE45125/181 10 x skjøtesett 44–46 mm
2804072 NDE45125/191 10 x skjøtesett 40–41 mm
2804074 NDE45140/1 Kompl. skjøtesett m/verktøy
2804075 NDE45140/2 Skjøtesett, påfyll
2804092 NDE45115/1 Rett skj.sett enkeltrør, ute
2804093 NDE45115/2 Rett skj.sett rør 
2804094 NDE45115/3 Rett skj.sett rør 
2804138 NDE45115/4 Skjøtesett for 1x10/8mm rør
2804106 NDE45126/101 8 x rørskjøt, rett 25–25
2804107 NDE45126/102 8 x rørskjøt, rett 32–32
2804108 NDE45126/103 8 x rørskjøt , rett 50–50
2804109 NDE45126/104 8 x rørskjøt rett 25–32
2804110 NDE45126/105 8 x rørskjøt rett 32–50
    Røravgrening
2804095 NDE451100 Avgren.boks, universalkonfig.
2804096 NDE451100/1 Avgreningsboks, modul 12-konf.
2804104 3/NDE451200 Avgreningsboks, liten
2804111 NDE45126/108 8 x røravgrening 50–50–25
2804112 NDE45126/109 8 x røravgrening 32–32–25
2804113 NDE45126/115 4 x Y-rørkobling 50–32–25
2804114 NDE45126/116 4 x Y-rørkobling 50–32–32
2804115 NDE45126/119 4 x Y-rørkobling 50–50–50
    Rengjøring
2804073 MTV1100016 Smøremiddel for rørkobling, 400 ml
2804142 NTM50207 100 x rengjøringssvamper 3,5mm
2804118 NTM50207/1 100 x rengjøringssvamper 10 mm
2804119 NTM50207/2 100 x rengjøringssvamper 8 mm
    Diverse
2804122 MPB30401 Endehylse krympe DB-rør 4–8mm
2804120 NTM50439 10 x kobbertape
2804121 SXK12055 Jordledning 450 mm
2804124 SCG200001/1 10 x tetningssett 9,9–10,1 mm
2804143 MPB31000/100M Varselnett 100mm Grønt
2804144 MPB31000/100S Varselnett 100mm Oransje
2804145 1/MPB31000 Skjøtesett Varslenett