Patchesnorer

 

Elnummer Artikkelnummer Beskrivelse
    Singelmodus G657.A2 Duplex
6928500 SCASCG657A2DYE0.5 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/UPC-SC/APC Gul 0,5m
6928501 SCASCG657A2DYE1 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/UPC-SC/APC Gul 1m
6928502 SCASCG657A2DYE2 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/UPC-SC/APC Gul 2m
6928503 SCASCG657A2DYE3 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/UPC-SC/APC Gul 3m
6928504 SCASCG657A2DYE5 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/UPC-SC/APC Gul 5m
6928505 SCASCG657A2DYE7 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/UPC-SC/APC Gul 7m
6928506 SCASCG657A2DYE10 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/UPC-SC/APC Gul 10m
6928507 SCASCG657A2DYE15 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/UPC-SC/APC Gul 15m
6928508 SCASCG657A2DYE20 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/UPC-SC/APC Gul 20m
6928509 SCASCG657A2DYE25 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/UPC-SC/APC Gul 25m
6928510 LCSCAG657A2DYE0.5 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-LC/UPC Gul 0,5m
6928511 LCSCAG657A2DYE1 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-LC/UPC Gul 1m
6928512 LCSCAG657A2DYE2 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-LC/UPC Gul 2m
6928513 LCSCAG657A2DYE3 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-LC/UPC Gul 3m
6928514 LCSCAG657A2DYE5 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-LC/UPC Gul 5m
6928515 LCSCAG657A2DYE7 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-LC/UPC Gul 7m
6928516 LCSCAG657A2DYE10 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-LC/UPC Gul 10m
6928517 LCSCAG657A2DYE15 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-LC/UPC Gul 15m
6928518 LCSCAG657A2DYE20 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-LC/UPC Gul 20m
6928519 LCSCAG657A2DYE25 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-LC/UPC Gul 25m
6928520 SCASCAG657A2DYE0.5 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-SC/APC Gul 0,5m
6928521 SCASCAG657A2DYE1 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-SC/APC Gul 1m
6928522 SCASCAG657A2DYE2 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-SC/APC Gul 2m
6928523 SCASCAG657A2DYE3 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-SC/APC Gul 3m
6928524 SCASCAG657A2DYE5 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-SC/APC Gul 5m
6928525 SCASCAG657A2DYE7 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-SC/APC Gul 7m
6928526 SCASCAG657A2DYE10 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-SC/APC Gul 10m
6928527 SCASCAG657A2DYE15 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-SC/APC Gul 15m
6928528 SCASCAG657A2DYE20 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-SC/APC Gul 20m
6928529 SCASCAG657A2DYE25 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC/APC-SC/APC Gul 25m
6928530 LCLCG657A2DYE0.5 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A LC-LC  Gul 0,5m    
6928531 LCLCG657A2DYE1 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A LC-LC Gul 1m
6928532 LCLCG657A2DYE2 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A LC-LC Gul 2m
6928533 LCLCG657A2DYE3 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A LC-LC Gul 3m
6928534 LCLCG657A2DYE5 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A LC-LC Gul 5m
6928535 LCLCG657A2DYE7 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A LC-LC Gul 7m
6928536 LCLCG657A2DYE10 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A LC-LC Gul 10m
6928537 LCLCG657A2DYE15 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A LC-LC Gul 15m
6928538 LCLCG657A2DYE20 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A LC-LC Gul 20m
6928539 LCLCG657A2DYE25 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A LC-LC Gul 25m
6928540 LCSCG657A2DYE0.5 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-LC Gul 0,5m
6928541 LCSCG657A2DYE1 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-LC Gul 1m
6928542 LCSCG657A2DYE2 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-LC Gul 2m
6928543 LCSCG657A2DYE3 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-LC Gul 3m
6928544 LCSCG657A2DYE5 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-LC Gul 5m
6928545 LCSCG657A2DYE7 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-LC Gul 7m
6928546 LCSCG657A2DYE10 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-LC Gul 10m
6928547 LCSCG657A2DYE15 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-LC Gul 15m
6928548 LCSCG657A2DYE20 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-LC Gul 20m
6928549 LCSCG657A2DYE25 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-LC Gul 25m
6928550 SCSCG657A2DYE0.5 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-SC Gul 0,5m
6928551 SCSCG657A2DYE1 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-SC Gul 1m
6928552 SCSCG657A2DYE2 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-SC Gul 2m
6928553 SCSCG657A2DYE3 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-SC Gul 3m
6928554 SCSCG657A2DYE5 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-SC Gul 5m
6928555 SCSCG657A2DYE7 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-SC Gul 7m
6928556 SCSCG657A2DYE10 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-SC Gul 10m
6928557 SCSCG657A2DYE15 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-SC Gul 15m
6928558 SCSCG657A2DYE20 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-SC Gul 20m
6928559 SCSCG657A2DYE25 Fibersnor 9/125 SM 2xG657A SC-SC Gul 25m
    Multimodus OM3 Duplex
6900829 LCLCOM3DAQ1 Fibersnor OM3 LC-LC dplx 1m
6900830 LCLCOM3DAQ2 Fibersnor OM3 LC-LC dplx 2m 
6900831 LCLCOM3DAQ3 Fibersnor OM3 LC-LC dplx 3m 
6900832 LCSCOM3DAQ1                                       Fibersnor OM3 LC-SC dplx 1m
6900833 LCSCOM3DAQ2   Fibersnor OM3 LC-SC dplx 2m
6900834 LCSCOM3DAQ3 Fibersnor OM3 LC-SC dplx 3m
6900853 SCSCOM3DAQ1 Fibersnor OM3 SC-SC dplx 1m,
6900854 SCSCOM3DAQ2  Fibersnor OM3 SC-SC dplx 2m
6900855 SCSCOM3DAQ3   Fibersnor OM3 SC-SC dplx 3m
    Abbonentsnor Hvit
6928560 B26600-5-V Kundesnor G657B SC/APC-SC/APC, en fiber, 0,5m
6928561 B26601-V Kundesnor G657B SC/APC-SC/APC, en fiber, 1m
6928600 G657A2-1-SCUPC-XX-5M G1 FTTH kabel med en SC/UPC kontakt i en ende 5m
6928601 G657A2-1-SCUPC-XX-20M G1 FTTH kabel med en SC/UPC kontakt i en ende 20m
6928602 G657A2-1-SCUPC-XX-10M G1 FTTH kabel med en SC/UPC kontakt i en ende 10m
6928603 G657A2-1-SCUPC-XX-15M G1 FTTH kabel med en SC/UPC kontakt i en ende 15m
6928604 G657A2-1-SCUPC-XX-7M G1 FTTH kabel med en SC/UPC kontakt i en ende 7m
6928605 G657A2-1-SCUPC-XX-30M G1 FTTH kabel med en SC/UPC kontakt i en ende 30m
6928606 G657A2-1-SCUPC-XX-40M G1 FTTH kabel med en SC/UPC kontakt i en ende 40m
6928607 G657A2-1-SCUPC-XX-50M G1 FTTH kabel med en SC/UPC kontakt i en ende 50m
    Singelmodus G652.D Duplex
6900823 LCLC09DYE1 Fibersnor SM LC-LC dplx 1m
6900824 LCLC09DYE2 Fibersnor SM LC-LC dplx 2m
6900825 LCLC09DYE3 Fibersnor SM LC-LC dplx 3m
6900826 LCSC09DYE1 Fibersnor OS2 LC-SC duplex 1m
6900827 LCSC09DYE2 Fibersnor OS2 LC-SC duplex 2m
6900828 LCSC09DYE3 Fibersnor OS2 LC-SC duplex 3m
6900850 SCSC09DYE1 Fibersnor 9/125 SC-SC dplx 1m
6900851 SCSC09DYE2 Fibersnor 9/125 SC-SC dplx 2m
6900852 SCSC09DYE3 Fibersnor 9/125 SC-SC dplx 3m
6900874 44LL00-5 Fiberpatch 2x9/125 OS2 LC-LC Blå 0.5m
6900875 LCLC09DYE5 Fibersnor 9/125 LC-LC Duplex 5mtr
6900876 LCLC09DYE7 Fibersnor 9/125 LC-LC Duplex 7mtr
6900877 LCLC09DYE10 Fibersnor 9/125 LC-LC Duplex 10mtr
6900882 LCSC09DYE5 Fibersnor 9/125 LC-SC Duplex 5mtr
6900884 LCSC09DYE10 Fibersnor 9/125 LC-SC Duplex 10mtr
6900886 444L20 Fiberpatch 2x9/125 OS2 LC-SC Blå 20m
6900888 444405 Fiberpatch 2x9/125 OS2 SC-SC Blå 5m
6900894 444605 Fiberpatch 2x9/125 SM SC/UPC-SC/APC Blå 5m
    Singelmodus G657.A2 Simplex
6928570 SCSCG657A2SYE0.5 Fibersnor 9/125 SM 1xG657A SC-SC Gul 0,5m
6928571 SCSCG657A2SYE1 Fibersnor 9/125 SM 1xG657A SC-SC Gul 1m
6928572 SCSCG657A2SYE2 Fibersnor 9/125 SM 1xG657A SC-SC Gul 2m
6928573 SCSCG657A2SYE3 Fibersnor 9/125 SM 1xG657A SC-SC Gul 3m
6928574 SCSCG657A2SYE5 Fibersnor 9/125 SM 1xG657A SC-SC Gul 5m
6928580 LCSCG657A2SYE0.5 Fibersnor 9/125 SM 1xG657A SC-LC Gul 0,5m
6928581 LCSCG657A2SYE1 Fibersnor 9/125 SM 1xG657A SC-LC Gul 1m
6928582 LCSCG657A2SYE2 Fibersnor 9/125 SM 1xG657A SC-LC Gul 2m
6928583 LCSCG657A2SYE3 Fibersnor 9/125 SM 1xG657A SC-LC Gul 3m
6928584 LCSCG657A2SYE5 Fibersnor 9/125 SM 1xG657A SC-LC Gul 5m
6900892 LCASCG657A2SYE3  SC/PC-LC/APC, 9/OS2/2000 3 m 
6900893 LCASCAG657A2SYE3  SC/APC-LC/APC, 9/OS2/2000 3 m
    Singelmodus G652.D Simplex
6928562 426L01 Fibersnor 9/125 1xSM SC/APC-LC 1m
6928563 426L02 Fibersnor 9/125 1xSM SC/APC-LC 2m
6928564 426L03 Fibersnor 9/125 1xSM SC/APC-LC 3m